Výstavy a hodnotenie feny Beatrix von Lecstein

  Výstava                    Dátum                Trieda          Výsledok                  Posudzoval

Výstavný rok 2009.

1. MVP Trenčín     24.01.2009            Mladých            V2           p. J. Dostál, CZ

2. NVP Ostrava      05.04.2009           Mladých             V2          p. B. Ovesná, CZ

3. MVP Bratislava  09.05.2009          Mladých             V2          p.  G. Todorova, BG

4. MVP Nitra           07.06.2009          Mladých             V2           p. T. Havelka, SK

5. CVP Košice       12.07.2009         Mladých        V1 CAJC       p. G. Ridarčíková, SK

6. MVP Bratislava 15.08.2009        Mladých        V1 CAJC      p. M. Guniš, SK

7. MVP Bratislava 16.08.2009       Mladých        V1 CAJC      p. Ridarčíková, SK

8. ŠV Ružindol      19.09.2009       Otvorená     V2 Res. CAC  p. Guniš, SK

9.NVP Prešov      27.09.2009       Otvorená      V1 CAC        p. Matyáš, SK

10. MVP Nitra     05.12.2009        Medzitrieda V1 CAC       p. Staviarska, SK

11. MVP Nitra     06.12.2009       Otvorená      VD2             p. Kanás, SK

Výstavný rok 2010

1. ŠVP Remata 17.04.2010       Otvorená   V2              p. Václavík, CZ

2. MVP Nitra      20.11.2010       Otvorená  V1 CAC     p. Kanás, SK

Výstavný rok 2011

1. MVP Trenčín  22.01.2011     Otvorená   V1 CAC     p. Staviarska, SK