Výstavy Helada von Lecstein

Výstava             Dátum            Trieda           Posúdil                 Výsledok

 

KV Alekšince   03.05.2015     mladých     p. Kuriš, SK          V1, CAJC, KVM, BOS, JCC

MVP Nitra          29.11.2015     stredná       p. Kanás, SK        V1, CAC, BOB