Výstavy Haniball Max

Výstava             Dátum               Trieda                 Posúdil                       Výsledok

 

KVP Alekšince   03.05.2015     mladých          p. Kuriš, SK         V1, CAJC, KVM, JCC

MVP Nitra             12.06.2016     otvorená         p. Vojtek, SK       V1, CAC, BOS