TOPlist
(c)1997-2007 TOPlist, Kontakt Slovensko

166 - Štandard plemena nemecký ovčiak.

Pôvod: Nemecko

Použitie:

Klasifikácia: 1. skupina - ovčiarske a patierske psy ( s výnimkou švajčiarskych); 1. sekcia - ovčiarske psy so skúškou

Dátum publikovania platného štandardu: 30.08.1991

Historický prehľad: podľa úradného nariadenia Spolku chovateľov NO v Ausburgu, ktorý je členom VDH, bol tento spolok určený za záladný spolok ,zodpovedný za štandard plemena NO, zostavený na prvom členskom zhromaždení vo Frankfurte n. M. 20.09.1899 podľa návrhov A. Meyera a von Stzephanitzy a doplnený VI. členským zhromaždením 28. 07.1901, XXIII. členským zhromaždením v Kolíne n R.17.09.1909, predstavenstvom a chôdzou prísediacich vo Wiesbadene 5.09.1930, výborom pre chov a predsedníctvom  z 25.3.1961. Štandard bol znovu prepracovaný  v  rámci Svetovej organizácie pre spolky NO - WUS a uzavretzý na zasadaní WUSV 30.08.1976 a znovu katalogizovaný 23.-24.03.1991.

Nemecký ovčiak, s ktorého chovom sa začalo v roku 1899 po založení spolku, je odchovaný zo stredonemeckých a juhonemeckých odrôd pastierskych psov, ktoré sa vtedy vyskytovali , s cieľom vyšľachtiť pracovného psa predurčeného na vysoké výkony. Aby sa dosiahol tento cieľ, bol vypracovaný štandard, ktorý sa vzťahuje nie len na telesné proporcie ale aj na povahu a charakterové vlastnosti.

Celkový vzhľad: NO je stredne veľký, trocha predĺženého formátu, silný a svalnatý, so suchými kosťami a pevnou celkovou štruktúrou.

Dôležité proporcie:

výška v kohútiku: psy 60-65 cm, sučky 55-60 cm, dĺžka trupu presahuje výšku v kohútiku o cca 10-17 %.

Povaha: NO musí byť vyrovnaný, s pevnými nervami, sebaistýnezaujatý a úplne dobromyselný ( ak ho nedráždia), pritom pozorný a ľahko ovládateľný. Musí byť smelý, bojovný a odolný , aby sa hodil za sprievodného, strážneho, obranárskeho, služobného  pastierskeho psa.

Hlava: je klinovitého tvaru, primeraná veľkosti tela, (jej dĺžka je cca 40% KV), nie ťažkopádna alebo predĺžená, vo všeobecnosti suchá, medzi ušami primerane široká.Čelo je pri pohľade spredu a zboku len mierne klenuté, bez alebo len so slabo naznačenou čelovou ryhou. Pomer temena k tvárovej časti ke 1:1. Šírka temena zodpovedá približne jeho dĺžke.Temeno sa pri pohľade zhorapravidelne zužuje od uší k ňucháču, so šikmo prebiehajúcim, nie ostro vyznačeným čelovýmsklonom, do klinovito prebiehajúcej tvárovej čati hlavy. Horná a spodná čeľusť sú mocne utvárané. Chrbát nosa je rovný, preliačenie alebo klenutie sú nežiadúce. Pysky sú napnuté, priliehajúce a tmavé.

Ňucháč: musí byť čiernej farby

Chrup: silný ,zdravý a úplny ( 42 zubov podľa zubného vzorca). NO má nožnicový zhryz. Kliešťový zhryz, predkus alebo podkus a tiež voľný zhryz sú chybou. Chybou je aj rovná lišta rezákov. Kosti musia byť silno vyvinuté, lebo zuby musia byť hlboko osadené do čeľuste.

Oči: sú stredne veľké mandľového tvaru, mierne šikmo položené, nevystupujúce, tmavej farby. Svetlé, pichľavé oko je nežiadúce, lebo narúša výraz psa.

Uši: sú postavené  strednej veľkosti, vztýčené a rovno stojace, nie do strán, sú zašpicatené s ušnou mušľou otočenou dopredu. Zalomené a ovisnuté uši sú chybou.V pohybe alebo pokoji môžu byť dozadu nesené alebo položené.

Krk: silný , svalnatý, bez laloku. Horizontálny uhol k trupu je cca 45°.

Trup: horná línia prebieha od nasadenia krku cezdobre vyznačený kohútik a horizontálne celkom mierne klesajúci chrbát až po mierne zošikmené kríže bez viditeľného prerušenia. chrbát je pevný a svalnatý. bedrá sú široké, mocne tvarované a svalnaté. Kríže sú dlhé, mierne klesajú ( asi 23% k horizontále) a bez prerušenia hornej línie prechádzajú do nasadenia chvosta.

Hrudník: má byť primerane široký, spodná časť je dlhá a výrazná. Hĺbka v kohútiku je 45-48%  KV. Rebrá sú primerane klenuté, sudovitý hrudník ako aj ploché rebrá sú chybou.

Chvost: siaha aspoň po päty, ale nie pod polovicu podpätia. Je zospodu trochu dlhšie osrstený a nesený v miernom oblúku. Pri vzrušení a v pohybe je nesený vyššie, ale nie nad líniou chrbta. Operatívne korektúry sú zakázané.

Končatiny:

Hrudníkové  končatiny : sú zo všetkých strán rovné, pri pohľade spredu úpne paralelné. Lopatka a rameno sú rovnako dlhé , stredne svalnaté, pevne priliehajú k trupu. Ideálny je 90°uhol lopatky a ramena, spravidla je do 110°.

Lakte nesmú byť pri pohybe ani v pokoji vztočené ani vtočené. Predlaktia sú zo všetkých strán rovné paralelné, suché s pevným svalstvom. Nadprstie má dĺžku asi 1/3 predlaktia a je mu v uhle asi 20-22°.Príliš šikmé nadprstia - viac ako 22° ako aj príliš strmé - menej ako 22°ovplyvňujú výkon, zvlášť vytrvalosť.

Labky:  oválne dobre uzavreté a klenuté, podošvy tvrdé, ale nie lámavé, pazúriky silné, tmavej farby.

 Panvové končatiny: sú postavené trochu dozadu, pri pohľade zozadu sú paralelné. Stehno a predkolenie sú približne rovnako dlhé a zvierajú uhol asi  120°. Stehná sú mocné a svalnaté. Päty sú výrazné a pevné, podpätia stoja kolmo pod pätami. Labky sú uzavreté, trochu klenité, vankúšiky tvrdé a tmavé pazúriky mocné, zahnuté a tmavé.

Pohyb: NO je klusák. končatiny musia byť stavané tak, aby sa panvové končatiny bez výraznej zmeny chrbtovej línie podsúvali až pod trupa hrudníkové mohli rovnako vykračovať.Každý náznak preuhlenia panvových končatín zmenšuje pevnosť, ovplyvňuje vytrvalosť a tým aj využitie.Pri korektných pomeroch stavby a uhlenia je pohyb priestranný a prebieha nízko nad zemou, čo vytvára dojem posunu vpred bez akejkoľvek námahy.Pri dopredu vysunutej hlave a trochu zdvihnutom chvoste sa pri pokojnom kluse vytvára od špičiek uší cez šiju a chrbát až k nasadeniu chvosta plynulá neprerušená línia.

Koža: je priliehavá a netvorí záhyby.

Osrstenie:

Vlastnosti srsti: korektným osrstením NO je krycia srsť s podsadou. krycia srsť má byť hustá rovná drsná a priliehavá. Na hlave vrátane vnútrajškov uší, na prednej strane končatín, na labkách a prstoch krátka, na krku trocha dlhšia a bohatšia.Ma zadnej strane končatín až po zápästia a päty je stsť dlhšia, na zadnej strane stehien vytvára primerané nohavice.

Farby: čierna s červenohnedými, hnedými, žltými až svetlosivými znakmi. čierna a sivá jednofarebná s tmavým uhlovaním, Čierne sedlo a maska. nenápadný biely znak na hrudiako aj veľmi svetlé vnútorné strany sú prípustné ale nie žiadúce. Ňucháč je vždy čierny.Chýbajúca maska, svetlé oko ako aj svetlé až belavé znaky na prsiach a vnútorných stranách končatín, svetlé pazúriky a červená špička nosa sú pigmentové chyby. Podsada je svetlosivá, biela farba je neprípustná.

Hmotnosť: pes cca 30 - 40 kg, sučka cca 22-32 kg.

Chyby: každá odchýlka od tu uvedeného sa má považovať za chybu a jej závažnosť má byť posudzovaná  v priamom pomere k jej stupňu.

Hrubé chyby: odchýlky od uvedených znakov , ktoré ovplyvňujú výkonnosť.

Chyby uší: nízko nasadené uši, zlomené ucho, uši smerujúce odseba, povolené ucho.

Výrazný nedostatok pigmentu.

Veľmi zoslabená celková pevnosť.

Chyby chrupu:  všetky odchýlky od nožnicového skusu a zubného vzorca , ak neide o vylučujúce vady.

Vylučujúce vady:

a) chyby povahy, nervózne a hryzúce psy.

b) psy s preukázanou ťažkou dyspláziou

c) monorchidy, kryptorchidy a psy s deformitami semenníkov

d) znetvorenie uší a chvosta

e) iné deformácie tela

f) chýbajúce zuby: 1xP3 + jeden ďalší zub, 1 očný zub alebo 1x P4 alebo 1x M1 alebo M2, alebo spolu 3 a viac zubov.

g) chyby čeľustí: podhryz  2 mm a viac, predhryz,nahryzávanie všetkých rezákov.

h) odchýlka predpísanej miery o viac ako 1 cm hore aj dole.

i) albinizmus

j) biela farba srsti aj keď oko a pazúriky sú tmavé

k) dlhá krycia srsť ( dlhá , mäkká a nepriliehajúca krycia srsť s podsadou, zástavy na ušiach končatinách a huňatý chvost so zástavou)

l) dlhosrstosť ( dlhá krycia srsť bez podsady, väčšinou rozdelená na chrbte, zástavy na ušiach ,končatinách a chvoste)

Poznámka: psy musia mať normálne vyvinuté semenníky, úplne zostúpené v miešku.