Chovní jedinci

srdce

V našej CHS máme  v  súčasnosti osem chovných zvierat , dvoch psov a šesť sučiek pražského krysaříka. Keďže sme členmi  Klubu chovateľov málopočetných plemein psov, riadime sa pri uchovňovaní našich zvierat "Chovateľským poriadkom "  nášho klubu: 

 http://kchmpp.sk/?page=chovatelsky_a_zapisny_poriadok.

Ten stanovuje, že u všetkých združených malých plemien (do 35 cm)  sú podmienky uchovnenia zvieraťa nasledovné:

1. chovný pes /suka/ musí byť zapísaný v plemennej knihe SKJ

2. jedinec musí mať overený pôvod, osvedčený  preukazom pôvodu , vydaným   plemennou knihou uznanou FCI.

3. jedinec musí dosiahnuť  vek 12 mesiacov

4. jedinec musí absolvovať 2 výstavy u malých plemien od 9 mesiacov, z toho jednej klubovej

5. hodnotenie z výstav : výborný /á/ z klubovej výstavy

                                            aspoň veľmi dobrý /á/  z inej výstavy / MV, NV /

6. z chovu sa vyraďujú :    - suky po dovŕšení 9 rokov veku

                                            - psy po dovŕšení 12 rokov veku

                                            - všetci jedinci, u ktorých bol vykonaný zákrok na odstránenie exteriérovej vady, ktorá by inak jedinca z chovu vylúčila

                                            - jedinci, u ktorých sa opakovane v potomstve po spojení s rôznymi partnermi objaví hrubá exteriérová vada