Výstava                 Dátum             Trieda          Výsledok              Posudzoval

ROK 2011

ŠVP Bart. Lehôtka  01.10.2011   Šteniat             VN 1              p. Viera Vítková SK

ROK 2012

MVP Nitra             24.03.2012      Mladých            V1 CAJC      p. Jana Janek, SK

KVP Nedanovce  31.03.2012      Mladých            VD1              p. Miroslaw Redlicky, PL

KVP Remata      05.05.2012       Mladých         V1 CJC KVM   p. Poduschka-Aigner, A

MVP SDD BA     12.05.2012       Mladých          V1                     p. Jaroslav Zembjak, SK

ŠVP KCHMPP    23.09.2012      Medzitrieda    V1 CAC CC      p. Miroslav Václavík, CZ

 

ROK 2013

MVP Trenčín      26.01.2013     Medzitrieda      V1CAC BOB    p. Tibor Havelka, SK

MVP Brno           02.02.2013     Medzitrieda      V1 CAC      p. Zuzana Brotánková, CZ

MVP Nitra            22.02.2013     Medzitrieda       V1 CAC      p. Jozef Mravík, SK

MVP Nitra            01.06.2013     Otvorená           VD1             p. MVDr. Edita Králová, SK

ŠVP KCHMPP    15.06.2013     Otvorená             V2               p. Jozef Němec, CZ