Výstavy a hodnotenie feny Bianca von Lecstein

   Výstava                 Dátum                Trieda                Hodnotenie          Posudzoval(a) 

Výstavný rok 2009.

1. MVP Nitra         29.03.2009         Mladých          V1 CAJC  BOB         p. Guniš, SK

2. MVP Bratislava 10.05.2009        Mladých          V1  CAJC                   p. Piskay, SK

3. KVP Remata      30.05.2009        Mladých          V1 CAJC KV BOB    p. Dolejšová, CZ

4. CVP Senec       05.06.2009        Mladých           V1 CAJC BOB      p. Ridarčíková, SK

5. MVP Nitra         07.06.2009       Medzitrieda      V1 CAC                p. Havelka, SK

6. MVP Brno         27.06.2009       Mladých            V3                        p. Řehánek, CZ

7.CVP Košice     12.07.2009        Otvorená             V1 CAC                p. Ridačíková, SK

8.MVP Bratislava 16.08.2009     Otvorená         V2 Res. CAC       p. Ridarčíková, SK

9.ŠV Ružindol    19.09.2009       Stredná          V2 Res. CAC        p. Guniš, SK

10.NVP Prešov  27.09.2009  Stredná   V1 CAC NV BOB BOG3 non FCI  p. Matyáš, SK

Výstavný rok 2010

1. NVP Olomouc 08.01.2010  Otvorená       V3                       p. Vondrouš, CZ

2. MVP Trenčín   23.01.2010  Otvorená       VD1                 p. Václavík, CZ

3.CVP Nitra       28.03.2010    Otvorená    V1 CAC BOB    p. Ridarčíková, SK

4. CVP Senec   04.06.2010   Šampiónov  V1 CAC             p. Guniš, SK

5. MVP GPSK   06.06.2010   Šampiónov  V1 CAC GPSW  p. Ridarčíková, SK

6. ŠVP Ružindol 18.09.2010 Šampiónov  V1 CAC CC BOB p. Ridarčíková, SK

 

Výstavný rok 2012

1. NVP Brno       07.01.2012   Šampiónov V1 CAC, NV CAC ČMKU p. L.Jančík,CZ

2. MVP Brno       04.02.2012  Otvorená       V1 CAC                  p. B. Ovesná, CZ

3. ŠVP KCHMPP 23.09.2012  Šampiónov   V1 CAC CC BOB  p. M. Václavík, CZ

 

Výstavný rok 2013

1.NVP Brno  05.01.2013   Šampiónov  V1 CAC NV CAC ČMKU  p. Zdenka Jílková, CZ

2.MVP Brno  02.02.2013  Šampiónov    V1 CAC                  Mgr. Z. Brotánková, CZ

3.MVP NITRA 23.02.2013 Šampiónov  V1 CAC BOB BOG3 p. Mravík / p.Janek,SK

4.KVP Nedanovce 16.03.2013 Šampiónov V1 CAC CC    p. Ridarčíková, SK

5 MS NVP Brno  07.09.2013  Šampiónov    V1 CAC          p. Vojtek, SK

 

Výstavný rok 2014

1.HNVP Brno   04.01.2014  Trieda víťazov   V2               p. Václavík, CZ