Výstavy a hodnotenie feny Bonnie von Lecstein.

Výstava                 Dátum                 Trieda               Výsledok              Posudzoval

Výstavný rok 2009.

1. NV Olomouc    09.01.2009          Mladých               D                  p. Leoš Jančík, CZ

Tu mi nedá, aby som nepridala krátky komentár. Naša fenka s polodlhou srsťou (mimochodom , bola to česká a zrejme aj svetová premiéra tohto typu PK )  bola najskôr vyhlásená za ruského toya !  a potom za : ,,...zvíře, které se určitě nenarodilo z pražského krysaříka..." . No comment...

2. MVP Trenčín  24.01.2009           Mladých               V3                p. Jaromír Dostál, CZ

...a zasa pridám svoj krátky postreh. Slovenská premiéra sa chlpatej Bonnie vydarila. Ako len ona dokáže, pri prehliadke na stole najskôr urobila svoju klasickú pózu, ktorú ja nazývam  ,, pronto prachovka "  a potom sa uvelebila  p. rozhodcovi v náručí. Ten hladkajúc jej kožuch, nevytkol Bonnie nič zásadné. Za jeho komentár, hodnotenie a postrehy k novým trendom  v chove PK  sme mu  vďační.

3. MVP Brno    07.02.2009             Mladých               VD3             p. Jaromír Dostál, CZ

... pani vedúcej  kruhu sa dlhosrstý krysiarik zjavne nepáčil...Rešpektujeme. Vox populi, vox dei.

4. CVP Senec  05.06.2009           Medzitrieda       V2  Res. CAC   p. Ridarčíková, SK

...tentokrát bez komentára s vďakou za profesionálny prístup p. rozhodkyne.

5. MVP Brno    27.06.2009           Medzitrieda         V2 Res. CAC    p. Řehánek, CZ

...zdá sa , že polodlhá srsť u PK sa pomaly ,ale iste , dostáva do povedomia kompetentných.

6. CVP Košice  12.07.2009        Medzitrieda         V2 Res. CAC     p. Ridarčíková, SK

7. MVP Bratislava 15.08.2009    Otvorená            VD2                   p. Guniš, SK

...raz si hore, druhý krát zas dole... ;o) , tentokrát chvostík nešiel , ako by sme si želali, to nám bolo  vytknuté...            

 

8.KV Ružindol  19.09.2009   Medzitrieda      V1 CAC         p. Guniš, SK

;o)

9. MVP Nitra   05.12.2009   Otvorená    V1 CAC BOB    p. Staviarska, SK

...je úžasné, keď posudzujúci napriek inakosti ocení kvality formátu, hlavy, línií , pohybu...

10. MVP Nitra 06.12.2009  Medzitrieda  VD2            p. Kanás, SK

... a opačne... :o(

Výstavný rok 2010

1. ŠVP Remata 17.04.2010  Otvorená V1 CAC CC  p. Václavík, CZ

...a zasa mi nedá nepridať komentár...na môj spýtavý pohľad , či som správne počula výsledné hodnotenie, pán rozhodca odvetil: ,, ...proč ne, vždyť je moc hezká a mně se líbí..."  ;o) Aký balzam na dušu ,, chovateľa "

2. ŠVP Ružindol 18.09.2010  Otvorená V1 CAC CC p. Ridarčíková, SK

...napriek nedávno ukončenej ,,materskej dovolenke,,  je Bonnie opäť v kondícii . Z výstavy má  pekný posudok, ale aj právo požiadať SKJ o priznanie titulu Slovenský šampión krásy. Je tak prvým pražským krysiarikom s dlhou srsťou, ktorému sa tejto cti dostane... :o)