Výstava          Dátum                Trieda                Výsledok                  Posudzoval

ROK 2011

NVP Prešov   11.09.2011          TM                  V1 CAJC BOB      p. Jaroslav Matyáš SK

ŠVP Bart. Lehôtka 01.10.2011 TM                 V1 CAJC BOJ       p. Viera Vítková SK

 

ROK 2012

MVP Trenčín   28.01.2012          TM                V1 CAJC                p. Miroslav Guniš, SK

MVP Nitra        24.03.2012           TS                 V2                          p. Jana Janek, SK

KVP Nedanovce 31.03.2012       TS                V1 CAC CC       p. Miroslaw Redlicky, PL

KVP Remata   05.05.2012           TS                VD1                    p. Poduschka-Aigner, A

MVP SDD BA   12.05.2012          TO     V1 CAC BOB BONB3  p. Jaroslav Zembjak, SK

ROK 2013

MVP Nitra       01.06.2013            TO     V2 Res. CAC           p. MVDr. Edita Králová, SK

ŠVP KCHMPP  15.06.2013         TO     V1 CAC CC            p. Jozef Němec, CZ

KVP KCHMPP 22.09.2013          TO      V1 CC  KV             p. Dušan Kuriš, SK