V našich spomienkach - výstavy feny Frída Spero meliora.

Druh a miesto výstavy          Dátum                 Hodnotenie               Posudzovateľ

VÝSTAVNÝ ROK 2005.

CVP Košice                            17.07.2005                   V1,CAJC                       p.Guniš

MVP Bratislava                       20.08.2005                   V1,CAJC,BOB            p.Havelka

MVP Bratislava                       21.08.2005                   V1,CAJC                     p. Matyáš

21.09.2005 bol SKJ fene Frída Spero meliora priznaný titul ,,Slovenský šampión krásy mladých".

VÝSTAVNÝ ROK 2006.

MVP Trenčín                            28.01.2006                V1,CAC              p.Guniš

NITRA CANIS                          19.03.2006                  V1,CAC              p.Řehánek

KV Hlučín                                 06.05.2006                 V1,CAC              p. Košťálová

MVP Nitra                                 04.06.2006                 V1,CAC,BOB    p. Havelka      

SV Kunratice                           17.06.2006                 V1,CAC,VSV    p.Košťálová

MVP Brno                                 25.06.2006                 V3                      p.Řehánek

NVP Košice                             16.07.2006                 V1,CAC, VT       p.Meszárosz

MVP Bratislava                        19.08.2006                V1,CAC             p. Matyáš

MVP Bratislava                        20.08.2006               V1,CAC              p.Guniš

KV Remata                              27.08.2006                V1,CAC, KV       p.Řehánek

MVP Č.Budějovice                  08.10.2006             V2, Res.CAC      p. Dolejšová

VÝSTAVNÝ ROK 2007.

MVP Trenčín                            27.01.2007             V1,CAC, BOB     p. Ridarčíková   

MVP Brno                                11.02.2007             V2.Res. CAC       p. Holmerová  

14.02.2007 bol SKJ   fene  Frída Spero meliora  priznaný  titul: ,,Slovenský šampión krásy" .

NVP Nitracanis                       18.03.2007              V1, CAC              p. Matyáš

NVP Ostrava                   15.04.2007        V1,CAC,NV,BOB,     p. RNDr. J. Ovesná,CSc.

 

MVP Praha                      29.04.2007          V1, CAC                   p. Holmerová

Slezská VP Hlučín        12.05.2007         V1,Víť. triedy, Kraj. víťaz    p. Václavík

15.06.2007 bol ČMKU fene Frída Spero meliora priznaný titul: ,, Český šampion ".

Celoštátna VP Košice       15.7.2007         V1,CAC SR                 p. Matyáš

Duodanube BA              18.08.2007            V1,CAC,BOB              p. Ridarčíková

Duodanube BA              19.08.2007            V1,CAC,BOB              p. Vondrouš

 06.09.2007 bol SKJ fene Frída Spero meliora priznaný titul : ,, Slovenský grand šampión ".

KV Ružindol                   29.09.2007            V1,CAC,BOB             p. Redlicki (PL)

VÝSTAVNÝ ROK 2008.

KV Remata                    10.05.2008            V1, CAC                      p. Ridarčíková

Na klubovej výstave v Remate 10.05.2008 získala Frída Spero Meliora na základe výstavných výsledkov z roka 2007 ocenenie : Suka roka 2007 - 2. miesto.

01.09.2008 priznal KCHMPP našej Fríde Spero Meliora titul ,, Klubový šampión ".

MVP Praha                   16.11.2008            V2, Res. CAC            p. Dolejšová