Výstavy a hodnotenie feny Barborka z Júlinčina chovu.

Druh výstavy a miesto            Dátum                   Hodnotenie           Posudzovateľ

Výstavný  rok 2006.

KV Hlučín                                  06.05.2006            V1,CAJC                p.Košťálová

MVP Nitra                                  04.06.2006            V1,CAJC                p.Havelka

SV Kunratice                             17.06.2006           V3                            p.Košťálová

MVP Brno                                  25.06.2006            V1, CAJC                p. Řehánek

NVP Košice                              16.07.2006            V1,CAJC,BOB        p. Meszárosz

KV Kladno                                 12.08.2006            V2                            p. Ovesná

MVP Bratislava                         19.08.2006            V1,CAJC,BOB      p. Matyáš

MVP Bratislava                         20.08.2006            V1,CAJC               p.Guniš

KV Remata                               27.08.2006            V1,CAJC,                p. Řehánek

Druhá najkrajšia mladá fena KV  KCHMPP v Remate.

MVP Č. Budějovice                  08.10.2006            V2                            p. Dolejšová

10.11.2006 priznala SKJ fene Barborka z Júlinčina chovu titul ,,Slovenský šampión krásy mladých".

Výstavný rok  2007.

MVP Trenčín                27.01.2007                           V1,CAC                   p.Ridarčíková

MVP Brno                     11.02.2007                            V1,CAC                   p. Holmerová

NVP Nitracanis          18.03.2007            V1,CAC,BOB, Víťaz SR            p. Matyáš

Dňa 14.03.2007 udelila ČMKU našej Barborke z Júlinčina chovu titul ,,ČESKÝ JUNIOR ŠAMPION".

NVP Ostrava            15.04.2007         V1, CAC              p. RNDr. J.Ovesná, CSc.

MVP Praha                29.04.2007         V1,CAC                             p. Holmerová

Slezská VP Hlučín   12.05.2007         V1, Víťaz triedy              p. Václavík

MVP Springdanube  13.05.2007         V1, CAC                      p. MVDr. Ridarčíková

Klub. VP Remata       26.05.2007        V1,CAC,VT,KV,BOB       p. PhDr.Mojžiš

Na klubovej výstave psov KCHMPP v Remate na základe výsledkov z roka 2006 získala Barborka z Júlinčina chovu ocenenie ,, Suka roka 2006 " - 3.miesto.

MVP Nitracacib        3.6.2007              V1,CAC                        p. Havelka

Intercanis Brno       24.6.2007            V1,CAC                        p. Řehánek

Celoštátna VP Košice   15.7.2007     V1, CAC SR,BOB          p. Matyáš

Doudanube BA        18.08.2007           V1,CAC                       p. Ridarčíková

Duodanube BA        19.08.2007          V1, CAC                      p. Vondrouš

KV Ružindol             29.09.2007          V1,CAC                       p. Redlicki (PL)

Výstavný rok 2008

III.HVP Olomouc      11.01.2008           V2                            p. Holmerová

MVP Trenčín            26.01.2008           V1 CAC BOB             p. Řehánek

MVP Brno                 10.02.2008           V2                             p. Vondrouš

Dňa 06.02.2008 udelila SKJ  Barborke z Júlinčina chovu titul ,, Slovenský šampión krásy ".

NVP Senec               06.06.2008           V1 CAC BOB           p. Řehánek

MVP Nitra                 08.06.2008           V1 CAC BOB           p. Matyáš

INTERCANIS Brno   29.06.2008           V1 CAC                   p. Košťálová

NVP Košice              13.07.2008           V1 CAC NV BOB      p. Matyáš

Dňa 14.08.2008 udelila SKJ    Barborke z Júlinčina chovu titul ,, Slovenský grandšampión".

Dňa 22.08.2008 udelila ČMKU  Barborke z Júlinčina chovu  titul ,, Český šampión".

KV Ružindol              06.09.2008          V1 CAC                    p. Jílková,CZ

 

Výstavný rok 2009

NV Olomouc             09.01.2009        V1 CAC                    p. Jančík , CZ

NV Brno                    17.10.2009         V2 Res. CAC           p. Václavík, CZ

Výstavný rok 2010

NV Olomouc           08.01.2010          V1 CAC NV              p. Vondrouš, CZ

MVP Brno                06.02.2010          V1 CAC                   p. J. Ovesná, CZ

Dňa 22.02.2010 udelila ČMKU Barborke z Júlinčina chovu titul ,, Český grandšampión "

 

Výstavný rok 2013

MVP Bratislava   18.08.2013       TV          V1                p. Kanás, SK

MS NVP Brno       07.09.2013       TV          V1 BOV      p. Vojtek, SK

KV KCHMPP SK   22.09.2013       TV          V1 BOV      p. Kuriš, SK

MVP Bratislava    26.10.2013       TV          V1               p. Javorčík, SK

SKJ priznala Barborke titul z najčestnejších : ,, Slovenský veterán šampión " 

 

 

Výstavný rok 2014

HNVP  Brno           04.01.2014      TV           V1 BOV     p. Václavík, CZ

MVP Trenčín         19.01.2014      TV           V1             p. Vondrouš, CZ

MVP Brno               21.06.2014      TV         V1 BOV     p. Ridarčíková, SK