Výstavy a hodnotenie feny Aurora von Lecstein

Výstava            Dátum                 Trieda              Hodnotenie               Posudzoval /a/   

 

Výstavný rok 2008  

1. KV Ružindol    06.09.2008       Dorast                   VN1                    p. Z. Jílková / CZ/

V záverčných súťažiach získala Aurora von Lecstein ocenenie ,, Najkrajší dorast KV KCHMPP".

2. MVP Praha   16.11.2008          Dorast                   VN1             p. O. Dolejšová / CZ/

 

Výstavný rok 2009

  1. NV Olomouc  09.01.2009        Mladých             V1 CAJC        p.L.Jančík , CZ

  2.MVP Trenčín  24.01.2009        Mladých              V1 CAJC        p. J. Dostál, CZ

  3.MVP Brno       07.02.2009        Mladých              VD2               p. J.Dostál, CZ

  4.MVP Brno       08.02.2009        Mladých              V2                 p. O.Dolejšová, CZ

  5.MVP Nitra       29.03.2009        Mladých              V2                 p. M.Guniš,SK

  6.NVP Ostrava  05.04.2009        Mladých              V1 CAJC       p. B.Ovesná, CZ

  7.MVP Bratislava 09.05.2009   Mladých           V1 CAJC BOB  p. G. Todorova, BG

  8.MVP Bratislava 10.05.2009  Mladých                 V2                 p. V. Piskay, SK

  9.KVP Remata    30.05.2009    Mladých                V3                  p. O.Dolejšová, CZ

10.CVP Senec   05.06.2009     Medzitrieda         V1 CAC         p. G. Ridarčíková, SK

11.MVP Nitra     07.06.2009     Mladých     V1 CAJC BOB        p. T. Havelka,SK

12.MVP Brno    27.06.2009     Medzitrieda       V1 CAC            p. P.Řehánek, CZ

13.CVP Košice 12.07.2009 Medzitrieda  V1 CAC BOB BOG1 non FCI p. G.Ridarčíková

14.MVP Bratislava 15.08.2009     Medzitrieda    V1 CAC              p. Guniš,SK

15.MVP Bratislava 16.08.2009   Medzitrieda   V1 CAC         p. G. Ridarčíková, SK

16.NVP Brno      17.10.2009      Medzitrieda      VD              p. M. Václavík, CZ

Výstavný rok 2010

1. NVP Olomouc  08.01.2010   Medzitrieda    V1 CAC        p. Vondrouš, CZ

2. MVP Trenčín 23.01.2010     Medzitrieda     V1 CAC       p. Václavík, CZ

3. MVP Brno      06.02.2010      Medzitrieda    V1 CAC       p. J. Ovesná, CZ

4.CVP Nitra       28.03.2010      Šampiónov    V1 CAC       p. G. Ridarčíková, SK

5. MVP Bratislava 15.05.2010 Šampiónov   V1 CAC       p. G. Ridarčíková, SK

6. S-EVP Bratislava 16.05.2010 Šampiónov      V3           p. J. Matyáš,SK     

7. MSNVP Brno    25.09.2010   Šampiónov         V3          p. O. Dolejšová, CZ

8. MVP Nitra        20.11.2010    Šampiónov V2 res. CAC  p. R. Kanás, SK

 

Výstavný rok 2011

1. MVP Trenčín   22.01.2011   Šampiónov      V2 res.CAC  p. Staviarska, SK

2. ŠVP Remata  30.04.2011   Šampiónov     V1 CAC CC  p. M. Kozber, PL

 

Výstavný rok 2012

1. NVP Brno       07.01.2012    Otvorená        V1 CAC      p. L.Jančík, CZ

2. MVP Brno      04.02.2012    Šampiónov    V1 CAC      p. B. Ovesná, CZ

 

Výstavný rok 2013

1. KVP Nedanovce  16.03.2013 Otvorená    V1 CAC CC  p. G.Ridarčíková. SK

2. ŠVP KCHMPP      15.06.2013  Šampiónov  V1 CAC CC  p. J. Némec, CZ