Výstavy a hodnotenie chovného psa Faun z Vyšehradského podhradí.

Druh a miesto výstavy               Dátum             Hodnotenie          Posudzovateľ

Výstavný rok 2003.

 

NVP Ban. Bystrica                   04.05.2003        V2                                   p. Mravík

KV Remata                                10.05.2003        V1,CAJC                       p. Kuriš

MVP Nitra                                   08.06.2003       V1                                  p. Meszárosz

MVP Brno                                   29.06.2003      V2, Res.CAC                p. Findejs

CVP Košice                               20.07.2003       V1,CAJC, BOB            p. Guniš

MVP Bratislava                        16.08.2003       V1,CAJC                      p. Meszárosz

MVP Bratislava                        17.08.2003       V1,CAJC                      p.Havelka

ŠKV Handlová                          13.09.2003        V1,CAC                       p. Meszárosz

Nitra CANIS                               23.11.2003       V1,CAC                       p. Kuriš

21.01.2004 priznala SKJ Faunovi titul ,, Slovenský šampión krásy mladých".

Výstavný rok 2004.

 

 

MVP  Trenčín                           24.01.2004       V1,CAC                       p. Ubrová

NVP Ostrava                            21.03.2004       V3                               p. Košťálová

NVP Ban. Bystrica                  09.05.2004       V1,CAC                      p. Havelka

MVP Nitra                                 30.05.2004       V1,CAC                       p. Meszárosz

CVP Košice                             18.07.2004        V1,CAC,BOB             p. Havelka

 

 

07.09.2004 priznala SKJ Faunovi titul ,, Slovenský šampión krásy".

 

 

KV Lazany                                18.09.2004.      V1,CAC,BOB, KV     p. Kuriš

Výstavný rok 2005.

CVP Košice                              17.07.2005       V1,CAC,BOB            p. Guniš

MVP Bratislava                       20.08.2005       V1,CAC                     p. Havelka         

MVP Bratislava                       21.08.2005       V1,CAC,BOB           p. Matyáš        

 

 

21.09.2005 priznala SKJ Faunovi titul ,, Slovenský grand šampión ".

Výstavný rok 2006.

 

 

NVP Košice                              16.07.2006       V1,CAC                   p. Meszárosz

KV Kladno                                 12.08.2006       V3                           p. Ovesná

MVP Bratislava                        19.08.2006       V1,CAC                 p. Matyáš

MVP Bratislava                        20.08.2006      V1                           p.Guniš

KV Remata                               27.08.2006      V1,CAC                  p.Řehánek

 

 

 

Faunovi z Vyšehradského podhradí  bol dňa 26.05.2007 na klubovej výstave v Remate udelený titul ,, Klubový šampión" .

 

Výstavná kariéra psa Faun z Vyšehradského podhradí  bola ukončená. Predvedený bude na zvode chovných psov KCHMPP podľa dispozícií klubu a prípadnej potreby predĺženia  chovnosti.