Výstava                     Dátum             Trieda                 Posudzoval           Výsledok

MVP Nitra               29.11.2015        mladých            p. Kanás, SK          VD1

KV Ráztočno          01.05.2016      otvorená            p. Kuriš, SK             V1, CAC, CC, BOB