...to pozerala na sušené črievko...


...to pozerala na sušené črievko...