...pár fotografií, o ktorých sme netušili, že existujú, boli v synovom mobile...