Sestrička je ďaleko... Ja som tá s tým jazykom ( foto sl. Burešová)


Sestrička je ďaleko... Ja som tá s tým jazykom ( foto sl. Burešová)