MVP Praha-Adámek od Litického kostela(vpredu).


MVP Praha-Adámek od Litického kostela(vpredu).