Hrdý otec Baronek (foto z bonitácie , autor: sl. Burešová)


Hrdý otec  Baronek (foto z bonitácie , autor: sl. Burešová)