Celinka - mladšia sestrička II. v ľavej ruke p.Lískovcovej ( foto p. Šmrhová)


Celinka - mladšia sestrička II. v ľavej ruke p.Lískovcovej ( foto p. Šmrhová)