Čakanie na predvedenie/ foto prevzaté/, Brno,11.02.2007.


Čakanie na predvedenie/ foto prevzaté/, Brno,11.02.2007.