Slovenský grand šampión.


Slovenský grand šampión.